Никоб Инжинеринг верува во поврзаноста меѓу светот на бизнисот, животната средина и општеството. Покрај тоа, Никоб Инжињеринг води посебна грижа за успешно бизнис, еколошки и социјални интереси, низ неговата области на активност.

Сопствениците и вработените се привилегирани и имаат чест да ја извршуваат работата со одговорност и посветеност со цел да се влијае на генерациите што доаѓаат.