#
#
#
#


ЗГРАДА КОЗЛЕ
▼ ОПИС
Намена: Станбена зграда
Локација: ул. Крчин бр. 3,1000 Скопје
Изведувач: Никоб Инжинеринг
Површина: 1200м2
Почеток на градежни работи: Јануари 2013
Реализација: Ноември 2013