#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


КУЌА БАРДОВЦИ
▼ ОПИС
Намена: Индивидуална семејна Куќа
Локација: Бардовци, 1000 Скопје, Македонија
Изведувач: Никоб Инжинеринг
Површина: 500 м2
Почеток на градежни работи: 2007
Реализација: 2007