#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


ЗГРАДА ЦРНИЧЕ 2
▼ ОПИС
Намена: Станбена зграда (Тасино Чешмиче)
Локација: Ул.Христо Чернопеев
Изведувач: Никоб Инжинеринг
Површина: Вкупна површина 800м2,изведени се 4 трособни станови,со обезбеден гаражен простор
Почеток на градежни работи: Октомври,2011
Реализација: 2012