• #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
# # # # # # # # # #

.01
КОМПЛЕКС „ВЕРИНА“
Понуда на станови со големина од 170 м2 и 210 м2. Промотивен период со цена од 1350ЕУР/1500ЕУР за м2.

Контакт за повеќе информации:
+389 2 3098 165
info@nikob-ing.mk

Повеќе за проектот